Tuyển đại lý toàn quốc! Hợp tác ngay: 0938.295.116

Mini Cart

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Cổ Phần BKF Group được coi là vận hành Trang Freshscents.vn này, chúng tôi nhận ra rằng bạn quan tâm đến việc bạn sử dụng và chia sẻ thông tin như thế nào. Chúng tôi đã tạo Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi thu thập trên Trang Fresh Scents.vn, cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và các lựa chọn bạn có về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Việc bạn sử dụng trang Fresh Scents.vn cho thấy rằng bạn đã đọc và chấp nhận thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, như được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Xin lưu ý rằng các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin được thu thập bởi chúng tôi thông qua Trang website này, khi áp dụng, thông qua Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi liên quan đến Trang website này, thông qua thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong các cửa hàng bán lẻ miễn phí và thông qua thông tin được cung cấp cho chúng tôi cùng với các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật trên bất kỳ trang website nào.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi, cập nhật, thêm, ngừng, xóa hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Chính sách bảo mật này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật mới nhất nằm ở đầu Chính sách bảo mật này.

Nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc truy cập hoặc sử dụng Trang website theo bất kỳ cách nào sau khi Chính sách quyền riêng tư này được thay đổi, bạn sẽ được coi là có sự đồng ý vô điều kiện và đồng ý với những thay đổi đó. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư này sẽ có sẵn trên Trang website và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó của Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email tại: vanthanh.hd15@gmail.com